Daveti Hizmet ve Kullanım Koşulları

Daveti.com’u ziyaret etmekle veya kullanmakla, sitemizin kullanılmasına ilişkin isbu Daveti hizmet kullanim koşullari (“Daveti Hizmet Kullanim Kosullari” veya “Kosullar’) ile bağlı olduğunuzu ve bu Koşullar ile ilgili tum cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uyacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

Daveti.com, ilân edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu Koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle Daveti’in Hizmet Kullanim Kosullarini düzenli olarak kontrol etmenizde fayda bulunmaktadir.

"Daveti Servis Kullanım Kuralları" uyelerimizin servislerimizden yararlanırken istenmeyen durumlar ile karşılaşmaması için hazırlanmıştır. Bu kurallar İnternet servislerimizden yararlanan tüm uyelerin ve sitemize gelen ziyaretcilerin uyması gereken kurallardır. Daveti.com (“Daveti” veya “Daveti.com”) olarak İnternet ortamında özgürce bilgi ve düşünce akışını destekliyoruz ve normal koşullar altında servis kullanımlarını aktif olarak izlememekteyiz. Aynı sebeple Daveti.com’un üzerinden yapılan e-posta alışverişinin ve bilgi akışının üzerinde de bir kontrol politikası izlememekteyiz.

Aşağıda belirtmiş olduğumuz Hizmet Kullanım Kurallarının ihlal edilmesi, size sağlamış olduğumuz servislerimizin askıya alınması ya da tamamıyla iptal edilmesi sonucunu doğurabilir. Bu sebeple aşağıda belirlemiş olduğumuz kuralları ve İnternet Hizmet Sözleşmesi’ni dikkatle okuyunuz.

HIZMET KULLANIM KURALLARINI İHLAL EDEN DURUMLARDAN BAZILARI

Aşağıdakiler, Hizmet Kullanım Kurallarımızı ihlal eden onemli durumlardan bazilaridir:

a.    Daveti Hizmetini, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'na ya da Uluslararası Hukuk Kuralları'na göre suç teşkil edecek bilgiler aktarmak için kullanmak.
 
b.    Daveti hizmetini 3. şahısları tehdit eden iletiler yayinlamak veya yollamak.
 
c.    İnternet ağı üzerinde kullanıcının tanınmasını sağlayan bilgiler üzerinde değişiklik yapmak (ip adresi, e-mail adresi, kullanıcı bilgileri vb).
 
d.    Alıcının isteği dışında ticari veya ozel e-posta göndermek.
 
e.    Daveti.com'un vermiş olduğu hizmeti kullanarak, vermis oldugumuz servisleri aksatmaya yönelik ya da 3. şahıslara ait sistem, bilgisayar ya da Networklere karşı yapılan saldırılar düzenlemek.
 
f.    Daveti.com hizmetlerini kullanarak, bilgileri ve izinleri dışında 3. şahıslara ait kişisel bilgileri toplamak ve kullanmak.
 
g.    Daveti.comda sunulan her tur hizmeti Daveti'nin izni ve bilgisi dışında yeniden satmak veya 3. şahıslara kullandırmak.
 
h.    Daveti.com tarafından abonelerine tahsis edilmiş tema yaratma fonksiyonunu kullanmak suretiyle yerel ve Uluslararası kanunlarca Suç Teşkil eden içerik bulunduran davetler yaratmak veya gondermek.
 
HIZMET KULLANIM KURALLARI İHLALİNİN BİLDİRİLMESİ

Daveti Hizmet Kullanım Kuralları'nın ihlal edildiğini düşündüğünüz durumlarda destek@daveti.com adresine durumu lütfen asagida belirtildigi sartlar dahilinde bildiriniz.

Lütfen aşağıdaki bilgiler ile başvurunuz:

o    İçerisinde size ulaşabileceğimizi saglayacak iletisim bilgilerinizin de bulunduğu, ihlalin detayını içeren e-mail
o    Söz konusu ihlal için kullanılan IP adresi (her İnternet kullanıcısının İnternet bağlantısında sahip olduğu kimlik numarası)
o    İhlalin gerçekleştiği kesin tarih ve saat
o    İhlalin gerçekleştiğine ilişkin delil (e-posta mesajı, log dosyası vb)

Daveti.com, bildiriminiz sonucunda ve ihlalin kesinleşmesi ile birlikte aşağıdaki hareket tarzlarından birini ya da birden fazlasını uygulama yoluna gidecektir.

o    Sözlü ya da Yazılı Uyarı
o    Uyenin siteye erişiminin askıya alınması
o    Uyenin siteye erişiminin tamamen iptal edilmesi
o    İhlaller sonucunda Daveti.com'un kayıpları sebebiyle yasal yollara başvurulması

DİKKAT:

o    Başvuru sahibine, ihlali gerçekleştiren kişiye ait kimlik bilgilerinin verilmesi söz konusu değildir.
o    Hizmet Kullanım Kural ihlalinin yapılmasını müteakip 48 saat içerisinde, yukarıda bilgilerle birlikte başvurunun yapılması gerekmektedir.
o    Daveti.com, 48 saati aşan başvuru sürelerinde gerekli girişimleri yapmakla birlikte kişinin tespiti ve uyarılması konusunda hiçbir garanti vermemektedir.
Daveti size bu konuda özel ve yazılı olarak yetki vermedikçe, sitedeki bilgi, içeriği, aktiviteleri izlemek ve tanıtıcı bilgiler almak, sadece kendi kullanımınız için davetiye yollamak ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Bu sitenin içeriği ve yazılımı, Daveti'e ve/veya onun tedarikçilerine aittir ve Türk ve uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır. Site sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur.

Zaman zaman, davetleri ve aktiviteleri düzenleyen kişiler ve sirketler, muhtelif sebeplerle bunlari iptal edebilir veya erteleyebilirler. Bu durumlarda Daveti kesinlikle hic bir sekilde sorumluluk kabul etmez.

Erişim Yasaklari ve Müdahale Haklari:

Daveti web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Altyapımız üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Daveti.com’u izlemek veya kopyalamak amacıyla, veya izin ve yetki verilmeyen başka amaçlar icin, önceden bizim yazılı iznimizi almadan herhangi bir otomatik (robot, orumcek vs.) ya da otomatik olmayan herhangi bir yontem kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Önceden Daveti'in bu konuda açık ve yazılı iznini almadan, Daveti.com’un içeriğini kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, bu içerikten türevler yaratmayacağınızı ya da bunları ticari amaçlarla kamuya teşhir etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

Daveti.com’un yetkisiz olarak çerçevelenmesi, yetkisiz bağlantı, robot, örümcek veya başka aletlerin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır. Bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

Daveti.com’u, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları aninda sona erdirilecektir.

Makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan, benzeri içerik koyan kullanıcılar, Siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) ihlal veya tecavüz etmemelidir.

Bir kullanıcının Daveti.com’u yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcı veya kullanicilarin Daveti.com’a erişim ve/veya Daveti.com’u kullanım hakları derhal iptal edilecektir. Daveti.com'un ileri sürülen hak tecavüzünun veya hak ihlâlinin yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, hak ihlalini veya tecavuzu gerceklestiren kullanıcının veya kullanicilarin Daveti.com’a erişim veya Daveti.com’u kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

Davetii başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da Davetie içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil olmak uzere Daveti’i kullanmanızdan dolayı uçuncu şahısların, bunlarin iştiraklerinin, bağlı şirketlerinin, memur ve temsilcilerinin, diğer ortaklar ve çalışanlarınin maruz kalabileceği her tur zarar ve ziyanları tazmin edeceginizi ve bunlarin yapabileceği talepleri karsilayacaginizi kabul etmektesiniz.

Daveti, hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Daveti.com veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. Daveti.com ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" sunulmaktadır. Daveti, sizin Daveti.com’dan yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. Daveti, Daveti.com’un belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder.

Daveti, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu Sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

Daveti, Sitenin kullanılmasından ya da Daveti hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez.

Daveti; Sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, Daveti kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının Daveti hizmetiyle ilgili ya da sizin Siteyi ve/veya Daveti hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. Daveti; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların Siteyle bağlantılı veya Siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, Daveti, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için size karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İşbu Koşulların Daveti'in sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve Daveti'in sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

Siteyi kullanmakla, Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.

Saygilar,
Daveti Site Yonetimi